CNT-doped veil to specjalny rodzaj włókniny otrzymywany techniką melt-blown, domieszkowanej nanorurkami węglowymi. Materiały te mają postać splątanych ze sobą włókien o średnicach 30-70 μm, a ich zaletą jest brak chemicznego środka łączącego (ang. binder), gdyż włókna łączone są termicznie. Oferujemy włókniny o minimalnej gramaturze 15 g/m2 , ale również o bardzo dużej – powyżej 100 g/m2 – w zależności od zapotrzebowania klienta.

Przez zastosowanie specjalnego rodzaju polimeru, włókniny posiadają właściwości klejące, co ma szczególne znaczenie podczas łączenia warstw kompozytów ze sobą i co umożliwia eliminację rozwarstwień. Ponadto temperatura topnienia proponowanych włóknin jest niska i dostosowana do typowego procesu infuzji żywicy w technice laminowania. Oferowane włókniny bazują na poliamidach i poliestrach, przez co wykazują dużą kompatybilność z żywicą epoksydową.

 

CNT-doped veil

                             CNT-doped veil

 

Oferowane CNT-doped veils charakteryzują się dobrą przewodnością elektryczną przez co mogą być zastosowane w produkcji materiałów kompozytowych jako:

  • wykończenie powierzchni laminatów (surface finishing), w celu osiągnięcia przewodności elektrycznej i termicznej,
  • międzywarstwy w kompozytach warstwowych, w celu poprawy właściwości elektrycznych, także termicznych, jak również właściwości mechanicznych przy jednoczesnym wyeliminowaniu problemu rozwarstwień.

CNT-doped veils mogą zostać zastosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, budowlanym, maszynowym, wojskowym i elektronicznym w celu ekranowania pola elektromagnetycznego i odprowadzania ładunków elektrycznych. Wzmocnienie laminatów przy użyciu CNT-doped veils poprawi ich właściwości elektryczne oraz mechaniczne przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej masy i niskich kosztów wytwarzania.

W zależności od zastosowań oferujemy włókniny w czterech wariantach różniących się temperaturą topnienia:

  • DopedVeil 1839 – włóknina na bazie poliestru; Tm = 138-148°C
  • DopedVeil 722 – włóknina na bazie poliamidu; Tm = 107°C
  • DopedVeil 1516 – włóknina na bazie poliamidu; Tm = 85-95°C
  • DopedVeil 2544 – włóknina na bazie poliamidu; Tm = 95°C

 

SEM image of CNT-doped veil structure

        SEM image of CNT-doped veil structure

 

Mamy możliwość wytworzenia włóknin o pożądanej gramaturze oraz na bazie innych polimerów o różnych temperaturach topnienia w zależności od potrzeb klienta.

 

Jeśli mają Państwa jakiekolwiek pytania o nasze produkty, prosimy o kontakt.